Ditt företag upplevs som

kaffet ni bjuder på.

 

Oavsett vilket sorts möte så står

det alltid kaffe på bordet. Kaffe är

blodet i affärslivet och rätt serverat

är det varumärkesbyggande med

en direkt påverkan på mötesupplevelsen.

 

Vi vet hur man gör

THE FIRST IMPRESSION MANAGER

 

The First Impression Company erbjuder utbildningar för personal som är en del av

företagets första intryck. Företrädesvis är det personer som jobbar i receptionen eller

som värdar som tar emot företagets gäster och besökare.

 

Vi fokuserar på att tydliggöra innebörden av det första intrycket, vad som händer de

första sju sekunderna och hur det påverkar upplevelsen av företaget, mötet och värden.

Vi pratar mycket om framtidens affärsmannaskap som bygger på en stark och genuin

relation med den vi träffar och hur man rent tekniskt och på detaljnivå kan göra för att

imponera på sin gäst. Utbildningsmålet är att ni själva ska ta kontrollen över ert första

intryck och att ni rutinmässigt, inte slumpmässigt verkligen gör skillnad när viktiga affärer

står på spel.

 

The First Impression Company erbjuder även bemanning och rekrytering. Samtliga

kandidater är färdigutbildade, deras kompetens är säkerställd och de ingår i vårt

vidareutbildningsnätverk.

 

 

LOOK & FEEL

 

Ett varumärke är så mycket mer än logo och marknadsföring. Er företagspresentation

startar inte i konferensrummet, den börjar när man öppnar dörren till kontoret. Första

intrycket formas till stora delar av den visuella upplevelsen.

 

Manifesterar ni ert varumärke i receptionen? Stämmer form och känsla med hur ni vill

uppfattas eller finns där en diskrepans?

 

Vi ifrågasätter konventioner och traditioner i utarbetandet av kundspecifika lösningar

och hjälper sedan till att skapa fungerande miljöer som stärker mötes- och varumärkes-

upplevelsen. I samarbete med ledande arkitekter, inredare och designföretag kan vi

leverera allt från helhetskoncept till de små avgörande detaljerna.

 

 

KAFFE OCH ÖVRIGA INGREDIENSER I MÖTET

 

Kaffe och övriga ingredienser i mötet utgör en central del i vårt koncept. Kaffe på rätt

sätt är varumärkesbyggande marknadsföring och har en direkt påverkan på

besöksupplevelsen.

 

Det ligger mycket bakom en perfekt kopp kaffe. Vår metod baseras på mer än 30 års

erfarenhet av kaffe på kontor. Vi vet hur man gör och vi har gjort det väldigt enkelt för

våra kunder.

 

- Vi levererar och ansvarar för installation och inställningar.

- Vi tillhandahåller service, rengöring och kvalitetskontroll.

- Driften övervakas ständigt.

- Vi skräddarsyr kundspecifika varusortiment.

- Varor levereras och fylls på enligt överenskommen plan.

- Vi lämnar 100% garanti under avtalstiden – inga obehagliga överraskningar.

 

Vi vill vara bäst i branschen och ställer samma krav på våra leverantörer som på oss

själva. Därför samarbetar vi kompromisslöst med endast de bästa. Baserat på vår

erfarenhet vet vi vad som krävs.

Det visuella har en omedelbar effekt på

första intrycket. Till och med dofter och ljud

spelar stor roll för hur vi uppfattar vår

omgivning. Hur doftar ert varumärke?

 

Forskare vid Brigham Young University och

University of Toronto har till exempel visat att

vissa dofter gör människor mer generösa.